-- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ --