Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Θειακάκης Μιχάλης
 
Μέλος: Ανδρουλάκης Δημήτρης
Μέλος: Κοτσίφης Σταμάτης