Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Κουζούλογλου Χρήστος
Αντιπρόεδρος: Τροχαλάκης Γρηγόρης
Γενικός Γραμματέας: Πατεράκης Μάρκος
Ταμίας: Χουλάκης Μαρίνος
Μέλος: Βασιλάκης Δημήτριος
Μέλος: Λεκάκης Χαράλαμποςς
Μέλος: Τσαγκαράκης Μιχάλης