ΠΟΣΚΞ

Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξύλου στις 20 Νοεμβρίου 2011, ο πρόεδρος του σωματείου μας εκλέχθηκε στην θέση του Β' αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.