ΟΕΒΕΝΗ

Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην ΟΕΒΕΝΗ στις 16/02/2011, ο αντιπρόεδρος του σωματείου Λεκάκης Χαράλαμπος, εκλέχθηκε στο νέο Δ.Σ., στην θέση του Β' αντιπροέδρου της ομοσπονδίας.