ΓΣΕΒΕΕ

 Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην ΟΕΒΕΝΗ στις 16/02/2011, αντιπρόσωποι για την ΓΣΕΒΕΕ εκλέχθηκαν ο πρόεδρος του σωματείου Χατζηνικολάου Ιωάννης και ο αντιπρόεδρος του σωματείου Λεκάκης Χαράλαμπος.