Μετά από αρκετά χρόνια   και  συγκεκριμενα  από  το  1988   ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ είναι πάλι από τον χώρο και το σωματείο των Επιπλοξυλουργών Ηρακλείου  ο   Λεκακης Χαράλαμπος