Όλοι οι αντιπρόσωποι του σωματείου μας συμμετέχουν στην γενική συνέλευση της ΟΕΒΕΝΗ που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού υδραυλικών Ηρακλείου . Ο πρόεδρος του σωματείου μας Χατζηνικολάου Ιωάννης προεδρεύει στην συνέλευση αυτή