Το σωματείο συμμετέχει μαζί με άλλα σωματεία και την ΟΕΒΕΝΗ στην πανελλαδική κινητοποίηση της Τετάρτης 20-02-13