ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΕΒΕΝΗ 2014

              

 Στις εκλογές της ΟΕΒΕΝΗ που έγιναν στις 12/02/2014, από το σωματείο των επιπλοξυλουργών συμμετείχαν 3 αντιπρόσωποι, ο πρόεδρος του σωματείου Χατζηνικολάου Ιωάννης, ο αντιπρόεδρος Λεκάκης Χαράλαμπος και το μέλος Κουζούλογλου Χρήστος.

 

Εκλέχτηκαν και οι τρεις.

Μετά από πολλά χρόνια πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ εκλέχτηκε από το σωματείο μας ο Λεκάκης Χαράλαμπος, μέλος του Δ.Σ. ο Χατζηνικολάου Ιωάννης και πρόεδρος του εποπτικού ο Κουζούλογλου Χρήστος.