ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΧΟΡΟΥ

Χορηγοί του ετήσιου χορού μας μέχρι και σήμερα είναι οι κάτωθι:

 

Μιχάλης Συγγλέτος
Αντώνιος Βασιλάκης ΑΒΕΕ
Μιχάλης Σαρρής
Ιωάννης Βλαχάκης Β.Ι.Μ. ΑΒΕΕ
Μιχάλης Θειακάκης
Γρηγόρης Βαρδαλαχάκης